Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Csepe
A középkori eredetű falu az ugocsai kisnemesi települések egyike. Református egyházáról a XVI. századból nem tudunk tájékoztatást adni, de a szomszédos jobbágyfalvak lakóihoz hasonlóan az itteni nemesek is befogadták a reformáció tanítását. A források tanúsága s...
Szlovák evangélikus templom Szlovák evangélikus templom, Nagybecskerek
Az evangélikus templom 1837-ben épült fel, a toronyházat pedig kilenc évvel később fejezték be. Az épület barokk és klasszicista elemeket ötvöz. Az evangélikus hitvallású lakosság zömmel a 18. század második felében érkezett a török kor utáni betelepítési törekvésekkor...
Díszkút Díszkút, Rohonc
A rohonci belváros északi részén, az egykori evangélikus iskola előtti kis téren, a ma Martin Luther Parknak nevezett terület közepén, kis parkban kőből faragott, díszes ivókút áll. A historizáló stílusú építmény ívelt négyszög alakú vízmedencéjének közepéből emelked...
Vespasianus császár temploma Vespasianus császár temploma, Nóna
A mai település észak-nyugati részén, az egykori római fórumon épült fel a Kr. u. 1. század második felében, Vespasianus császár uralkodása idején a nagyméretű, harminchárom méter hosszú, huszonhárom és fél méter széles templom. Kelet felé nyílt az előcsarnoka, nyugati o...
Thököly-vár Thököly-vár, Késmárk
A 15. századi erődítmény többszöri átépítésével létrehozott, szabálytalan ötszög alaprajzú vár-várkastély, egy csatlakozó szárnnyal. Kiépítésére a 16. század hetvenes éveitől került sor, miután a Szapolyaiaktól a Thököly-család birtokába került. Ekkor kapott a kor...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink