Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Újszomolnok falu maradványai Újszomolnok falu maradványai, Újszomolnok
A középkori eredetű, Zemplén megyei ruszin faluról az első fennmaradt írott források a 16. században tesznek említést. Szláv eredetű nevében a smol ('szurok') szó rejtőzik, ami lakóinak jellegzetes erdei foglalatosságára utal. A 18. századi források említik fatemplomát, am...
Református templom Református templom, Jákóhodos
Szalárdtól nyugatra fekszik, 5 km-re, a Berettyó partján. Nevét először az 1291–1294-es püspöki tizedjegyzék említi Hudus alakban. Majd 1301-ben Jakow Hudus, 1329-ben Hodus és 1448-ben Hodos, nevét a magyar hód állatnévnek az -s képzős származékából kapta. A Jákó- előt...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Fületelke
A középkori eredetű falu az írott forrásokban először a 14. században tűnik fel. A szászok lakta település Szentháromság titulusú plébániatemploma a falu fölé emelkedő domb peremére épült fel a 14. században, gótikus stílusban. (Ekkor még csak hajóból és poligonális z�...
Joachim-ház Joachim-ház, Köpcsény
Az épület a 18. század végén épült, barokk stílusban. Tipikus kisvárosi polgárház: kétszintes, kontyolt nyeregtetővel. Négytengelyes, egyszerű lizénákkal és koronázó párkánnyal díszített, aszimmetrikus homlokzatából zárterkély ugrik elő. Kapuja kőkeretes, széles kosár...
Templomrom Templomrom, Magyarsárd
A templom építését az 1300-as évekre teszi a hagyomány, azonban kutatás hiányában az épület története valójában nem ismert. A templom jelen formájában egyhajós, keletelt épület, a hajóhoz mérten viszonylag nagy, félköríves szentéllyel. Északi fala leomlott, eltűnt, többi...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink