Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Heinzelmann-kastély Heinzelmann-kastély, Lice
Az Árpád-kori eredetű faluról, a mely a gömöri várbirtok része volt, az első írott forrás a 13. században emlékezik meg. A fontos út mellett, a Murány völgyében létesült település életét a középkorban nagyban befolyásolta a határában kitermelt majd feldolgozott vasérc....
Szent Anzelm-templom (korábban székesegyház) Szent Anzelm-templom (korábban székesegyház), Nóna
A település középpontjában álló, hozzávetőlegesen keletelt épület. Elődjét a 6. században építették, ez volt a későbbiekben a püspöki székesegyház. A jelenlegi tömeg kiépítésére az 1070-es években került sor. A középkor folyamán többször átépítették, majd a dé...
Szabadság-szobor Szabadság-szobor, Arad
Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett 13 honvédtisztre, és egyáltalán, az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra utaló emlékmű elhelyezésére csak 1867., a kiegyezés után nyílt lehetőség. A haladéktalanul elkezdett, de hosszas előkészítés után Arad város pályázatán 187...
Jozef Gregor Tajovský szülőháza Jozef Gregor Tajovský szülőháza, Tajó
Az apró, Zólyom vármegyei falu Besztercebányától közvetlenül nyugatra, egy szűk völgyben húzódik meg. A település legismertebb szülötte Jozef Gregor Tajovský (1874-1940), eredeti nevén: Jozef Alojz Gregor, író, költő, drámaíró, szerkesztő, politikus. Sokgyermekes család...
Temetőkápolna Temetőkápolna, Gyerk
Gyerk Árpád-kori eredetű, magyar falu az egykori Hont vármegyében. Első, fennmaradt írott adatunk a 12. században szól róla. A település délkeleti végében, az újkorban kijelölt temetőben áll egy egyszerű, nyereg tetős, fémlemezzel fedett, poligonális szentélyzáródású k...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink