Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Bálványos vára Bálványos vára, Bálványosváralja
A Mezőség É-i felében, a Szamos-melléki dombvidék Bethleni ágában, a Bandó (Baruló, Nyíres, Magyar, Csabai) - patak mellett fekszik Bálványosváralja (Unguraş) falu. A település melletti magaslaton áll a falunak nevet adó Bálványos- vára. A várat név nélkül 1269-ben, majd...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Rozsfalva
Az Árpád-kori eredetű kisközség a 13. század végén jött létre, lakói többnyire bányászattal foglalkoztak. Lakossága az újkorra szlovák többségűvé vált. Evangélikus temploma a Türelmi Rendelet után négy évvel 1784-1785-ben épült, eredetileg településen kívül, ma az...
Márkusfalvai vár Márkusfalvai vár, Márkusfalva
A várat 1284-ben építette Márkus fia Miklós, a későbbi nagy hatalmú Máriássy bárói család őse. A 14. században gótikus palotával bővítették. Ekkor kapta saroktornyait is. A 16. században a lőcsei polgárokkal vívott harcok alatt megrongálódott, ám ezt még helyreállított�...
Általános kórház Általános kórház, Pancsova
A Népkert mellett 1830-ban építették fel a legelső közkórházat a településen a Katonai Határőrvidék idejében. Az egyemeletes épület alaprajza cirill „P” (П) alakú. Főhomlokzata szimmetrikus elrendezésű. Középen a magas, kannelúrás pilaszterekkel tagolt, tüm...
Vadászkastély Vadászkastély, Lipótfalva
A 13. század végétől létező település nevét alapítójáról, Liutpoldról kapta. Első írásos említése 1334-ből való, ekkor már Lipótfalva néven írják le. A vadászkastély a településhez tartozó egyik erdő szélén található. A 19. század első felében épült, felte...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink