Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szabadság-emlékmű Szabadság-emlékmű, Rohonc
Az 1848-as magyar forradalom nyomán megszületett, az ország polgári átalakítását célzó, ún. \"áprilisi törvények\" talán legjelentősebbike megszüntette a megalázó és a társadalmi-gazdasági fejlődést már erősen korlátozó jobbágyságot. Ezt a magyarországi társadalom dö...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Hámosfalva
Az Árpád-kori eredetű faluról szóló első, fennmaradt írott források a 13. századból származnak. Későbarokk-klasszicista stílusú evangélikus temploma a falu északi részén épült fel a 18. században. A délnyugat-északkelet tengelyű, egyhajós, nyereg tetős épület téglal...
Régi temető Régi temető, Igló
Az Árpád-kori eredetű település a Szepesség egyik legnagyobb városa, 1778-tól (a Lengyelországnak elzálogosított szepesi városok visszakerülte után) egészen 1876-ig (a szász önkormányzat megszűntéig) formálisan is a terület igazgatási központja volt. Történetét végig a t�...
Megyeháza Megyeháza, Pelsőc
Az egykor Gömör megye közgyűléseinek - és börtönének is - helyt adó megyeháza egyemeletes, nyereg tetős, cseréppel fedett, barokk épület, amely 1716-19-ben épült. Klasszicista, illetve empire külsejét a 19. század húszas éveinek végén kapta, a rozsnyói városházával csakne...
Angyali üdvözlet plébániatemplom Angyali üdvözlet plébániatemplom, Alsóerdőfalva
A római katolikus templom a 13. század második feléből származik. Egyhajós, keletelt épület, keleten négyzetes szentéllyel, a nyugati oldalon vaskos, alacsony toronnyal, a belső térben karzattal. Az egyszerű, síkmennyezetes hajóhoz dongaboltozatos szentély és sekrestye kapcsolódik...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink