Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Felső-kapu kőhídja Felső-kapu kőhídja, Bártfa
Az Árpád-kori eredetű Bártfa német területről érkező telepesei a 14. századra a Magyar Királyság egyik legjelentősebb városát építették fel. A zömmel távolsági kereskedelemmel és kézműiparral - ötvösséggel, textilgyártással - foglalkozó bártfaiak hatalmas főtér kör�...
Kálvária Kálvária, Kassa
A Felső-Magyarország egyik legnagyobb és legfontosabb városának számító Kassán a reformáció századában az új hit teljes győzelmet aratott. A német és magyar polgárság evangélikus hitre tért, jó időre még a Szent Erzsébet templomot is használatba vették. A 17. században in...
Városháza Városháza, Rimaszombat
A nagy múltú, több különálló, Árpád-kori településrész összeforrása nyomán kialakult szabadalmas mezőváros a középkorban a Rima-mente legjelentősebb településévé vált. Legfontosabb középületei, templomai és gazdag polgárainak lakóházai a középkori eredetű, majd...
Ortodox fatemplom Ortodox fatemplom, Rozália
A három fatemplommal is rendelkező, középkori eredetű, kis máramarosi falu az Iza folyó mellett helyezkedik el, sík vidéken. A települést átszelő út mentén, a házak között lévő, nagy területű, kőfallal körülvett, temető területén, sírhantok között áll a legérték...
Ipoly-híd maradványai Ipoly-híd maradványai, Szécsénykovácsi
A történeti korokban az Ipoly folyón egyszerre sok tucat híd állt. Ezek egy részén átmenő forgalom zajlott, országút szelte át a vizet. De voltak kevésbé jelentős hidak, amelyeket a helyi lakosok egész egyszerűen a folyó túlpartján lévő szántóföldek megközelítésére haszn...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink