Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szent Máté plébániatemplom Szent Máté plébániatemplom, Németlipcse
Az Árpád-kori eredetű településről az első, fennmaradt írásos dokumentumok a 13. századból tesznek említést. A Felvidék más bányavárosaiból idetelepült szász bányászok által alapított Németlipcse gazdagságát a közeli arany- és ezüstbányák kiaknázásának, illetve pol...
Vasúti híd Vasúti híd, Sároskőszeg
A Kassa-Oderbergi Vasút létrehozásának elsődleges célja Szilézia és Magyarország vasúti összeköttetésének létrehozása volt. Az e célra létrehozott társaság 1866-ban kapott építési koncessziót. Az építkezések 1869-ben kezdődtek el és 1872-re fejeződtek be. A Kassa-Oderbe...
Farkas-kúria Farkas-kúria, Csokaly
Eklektikus stílusú épület a 19. századból. A második világháború után hosszú ideig óvoda működött benne, majd üresen maradt és igen rossz állapotba került. A rendszerváltás után a család visszakapta az ingatlant. A szabadon álló E alaprajzú épület főhomlokzata elé árk...
Evangélikus Új templom Evangélikus Új templom, Pozsony
Az I. világháborút lezáró békeszerződések az akkor már évek óta antant - valójában cseh - megszállás alatt álló Pozsonyt az ekkor létrehozott, új államalakulat, Csehszlovákia részének nyilvánították. Súlyánál fogva pedig egyértelműen e város lett a szlovák nemzet iga...
Ortodox fatemplom Ortodox fatemplom, Rozália
A három fatemplommal is rendelkező, középkori eredetű, kis máramarosi falu az Iza folyó mellett helyezkedik el, sík vidéken. A települést átszelő út mentén, a házak között lévő, nagy területű, kőfallal körülvett, temető területén, sírhantok között áll a legérték...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink