Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szentágotai vár Szentágotai vár, Lesses
Az Oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység területén, az Öreg-patak mellett fekszik Lesses község. A falu közelében, a lessesi templomtól DK-i irányban, kb. 1,5 km távolságban találjuk az erdőben az enyhén kiemelkedő, 639 m magasan emelkedő Várhegyet. A lessesi középko...
Adorján-vár Adorján-vár, Szalárd
Szalárd mellett, a Berettyó partján áll magányosan, egy körülbelül 8 m magas, megközelítően téglalap alaprajzú öregtorony maradványa, az egykori vár megmaradt része. A vártól délre feküdt régi kis egyházával Adorján falu, mely nevét valószínűleg védőszentjéről, Szent...
Református templom Református templom, Kiskereki
A Nagyvárad–Szatmárnémeti főútvonalon fekvő település első írásos említése 1220-ból származik Kerequi néven, majd 1333-ban Eghazaskerequi, 1454-ben Felsewkereky, Alsokereky, 1479-ben pedig Naghkereky, Kyskereky néven szerepel. Az Ér kanyargó ágai között, a dombok lábán�...
Örmény katolikus temető Örmény katolikus temető, Szamosújvár
Szamosújvár Árpád-kori eredetű település. Az első írott adat a 13. századból maradt fenn róla, ekkor Gerlahida volt a neve. Akkor szerzett országos jelentőséget, amikor az Erdélyi Fejedelemség kialakulásának legelején, a 16. század közepén, Martinuzzi (Fráter) György, Erdél...
Hungária-fürdő (később Neptun-közfürdő) Hungária-fürdő (később Neptun-közfürdő), Temesvár
A törökök kiűzése után, a Bánság újratelepítése nyomán Temesvár komoly gazdasági régióközponttá vált, melyet gyakorlatilag máig sikerült megőriznie. Mind ipari termelése, mind kereskedelme kiemelte a soknemzetiségű várost. A 19. század utolsó harmadában és a 20. század...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink