Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Kapucinus kolostor és templom Kapucinus kolostor és templom, Brünn
A dél-morvaországi Brünn város főteréről dél felé haladva, kis utcán juthatunk el a kapucinus barátok kolostoráig. Maga a kolostor a 17. században épült, barokk stílusban. A nagyjából észak-déli tengelyű templom és az ehhez nyugati oldalon csatlakozó, négyzetes alaprajzú kol...
Városerődítés Városerődítés, Szászsebes
A Szebeni-havasokhoz tartozó Szászsebesi- (Oláhpiáni-) és az ettől K-ebbre húzódó, ugyancsak a havasokhoz tartozó Szerdahelyi-hegységet elválasztó, itt É-ra tartó Sebes folyó két partján fekszik Szászsebes (Sebeş, Mühlbach) városa. A ma városi rangban levő település terül...
Frangepán-vár Frangepán-vár, Ogulin
A Dobra folyó partján épült város története a 15. századig nyúlik vissza. Egykor a Frangepán család birtoka volt, akik itt a 16. század elején várat is építtettek. Kéttornyú erős váruk viszonylag jó állapotban maradt fenn, melyet az török veszély ellen meg is erősítettek �...
Szent Flórián kápolna Szent Flórián kápolna, Nagyhöflány
A terület a római kor óta folyamatosan lakott. A törökök háromszor dúlták fel a települést. A 17. századtól az Esterházyak uradalmához tartozott. 1775-ben mezővárosi rangot kapott. A kápolna egy magaslaton fekszik, ahonnan jól belátni a települést. Ez magyarázhatja a patr�...
Szent Kereszt Felmagasztalása templom Szent Kereszt Felmagasztalása templom, Beregszász
Beregszász egykori latin neve Villa Lamperti (Lampertháza) volt. Nevét a város – valószínűleg a helységet 1077 után alapító – Lampert (Lambert) hercegről, Szent László öccséről kapta. A város egyik legjelentősebb középkori emléke a Vérke folyó partján álló Min...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink