Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Kis megyeháza Kis megyeháza, Lőcse
Lőcse egyike a középkori Magyar Királyság legfontosabb és leggazdagabb városainak. A települést mai helyén az 1241-42-es tatárjárást követően építették föl szász telepesek. Privilégiumaik birtokában a lőcsei polgárok, főleg távolsági kereskedők és iparosok, a fallal is k...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Kiscsűr
Kiscsűr temploma a 13. században, a tatárjárás után épült. Ebből a háromhajós, Szűz Máriának szentelt román kori templomból napjainkra a középhajó maradt meg, valamint a sekrestyével megtoldott déli oldalhajó és az északi oldalhajó egy része. A templom első okleveles em...
Tájház Tájház, Nagymegyer
A nagymegyeri tájház a város egyik legidősebb (lakó) épülete. A központból némileg kieső utca végén, azzal párhuzamos tengellyel épült fel, az utcafronttól némileg hátrébb húzva, a telek belsejében. A hagyományos, természetes anyagokból készült házon náddal fedett nyereg...
Orbán-harang Orbán-harang, Kassa
A város egykori legnagyobb harangja volt. Az 1556-os kassai tűzvész után öntötték, 1557-ben, Franz Illenfeld olmützi származású kassai öntőmester vezetésével. Készítéséhez a Szent Erzsébet-székesegyház tűzben összeolvadt harangjainak bronzát is felhasználták. A legenda sze...
Szent Hubertusz-kápolna Szent Hubertusz-kápolna, Csém
Csém területe a határában elterülő hallstatt-kori halomsírok miatt a térség legrégebb óta lakott településének számít. A jelenlegi helyen pedig 1244-ben már biztosan állt egy falu, amit ekkor villa Chem néven említenek. 1532-ben a török pusztítása miatt a falu elnéptelenedet...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink