Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szt. István (Sv. Stefan) fődiakónus szerb görögkeleti kolostor Szt. István (Sv. Stefan) fődiakónus szerb görögkeleti kolostor, Zombor
A Szent István fődiakónusnak (Sveti Stefan Arhiđakon) szentelt kolostorkomplexumot a rendház, az önálló harangtorony és a templom alkotja. Ez a mai Szerbia legészakibb kolostora. 1909-ben Stevan Konjović gazdag zombori földbirtokos tetemes pénzösszeget hagyott a szerb görögkeleti egy...
Evangélikus erődtemplom Evangélikus erődtemplom, Kaca
Kőhalom városától ÉK-re, az Oltmelléki hegysor K-i részében, az ÉK-ről jövő Nagy-Homoród, és az ÉNy-ról érkező Pálosi-patakok találkozásánál fekszik Kaca (Caţa, Katzendorf) község. A települést 1299-ben „Villa Felium” néven írják az oklevelek. 1400 körü...
Volt ferences kolostor Volt ferences kolostor, Szászváros
Az Árpád-kori eredetű városról az első írott adatok a 13. századból maradtak fenn. Korábbi, feltehetőleg magyar lakossága helyére a 12. század második felében jelenős szász telepescsoport érkezett. Az erdélyi szászok kiváltságait rögzítő Andreanum e települések közé sor...
Püspöki palota Püspöki palota, Rozsnyó
A nagy múltú bányavárost a 13. században ide érkező, a környék érceit kitermelő, német ajkú bányász telepesek alapították. A település templomai, legfontosabb középületei, legtehetősebb polgárainak házai a középkori eredetű, téglalap alaprajzú fő téren, illetve az ebb...
Archeoskanzen - Havránok Archeoskanzen - Havránok, Liptószentmária
Nagy kiterjedésű régészeti park, számos 1:1 arányú, látogatható, \\\\\\\\\\\\\\\"kipróbálható\\\\\\\\\\\\\\\" épület-rekonstrukcióval. A területen a szlovák régészek sok éves munkával egy késő vaskori kelta települést tártak fel. Ezek több objektumát részben vagy egészb...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink