Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Lakóház Lakóház, Tenke
A 19. században épült, romantikus stílusban. Zártsorú beépítésben álló, tört L alaprajzú, földszintes ikerépület. A két épületet pilléres árkádos kapuk kötik össze. Az utcai homlokzat háromszög oromzatos rizalittal rendelkezik, melynek könyöklőpárkányos ablakai félkö...
Batthyány-kastély Batthyány-kastély, Gyimótfalva
A település határában vaskori sírokat találtak, maga a település területe folyamatosan lakott az őskor óta. Első okleveles említése 1388-ból való, Gyarmanusfalva néven. 1591-ben említik itt a Königsberg család udvarházát - ez a mai kastély elődje volt. A ma is látható...
Református templom Református templom, Értarcsa
A Nagyvárad–Szatmárnémeti főútvonalon fekvő település első írásos említése 1163–73/1520-ból származik Thorsa néven, majd 1326-ban Tarcha, 1808-ban Er-Tartsaként jelenik meg. A Tarcsa helynév puszta személynévből keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgál...
Szent Mihály erőd Szent Mihály erőd, Sibenik
A Szent Mihály-erőd egy 60 méter magas homokkő-szikla tetején áll. Itt kezdődött el Šibenik történelme. Az erőd építése a XIII. században vette kezdetét és még a XVIII. században is építettek hozzá. A legnagyobb része a XV. és XVI. században épült. Az erődöt keleti irá...
Fő tér Fő tér, Hibbe
Az Árpád-kori falut a tatárjárás után német telepesek népesítették be, IV. Béla királytól pedig 1265-ben városi rangot kapott. Gazdagságának alapját a közeli aranylelőhelyek kitermelése okozta. Ennek nyomán felívelt a város kereskedelme, ipara is. A lelőhelyek fokozatos kimer...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink