Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Andrássy-kastély Andrássy-kastély, Dernő
Az Árpád-kori eredetű, Csermosnya-völgyi magyar falu az újkorban a krasznahorkai uradalom részeként az Andrássyak birtokában volt. A közeli vasércbányák termelésére alapozva Andrássy György modern vasgyárat alapított a faluban, amely kiváló minőségű termékeivel országos jel...
Forgách-kastély Forgách-kastély, Rimakokova
A középkori, valószínűleg 14. századi eredetű, kis település a törökök dúlásai miatt a 16. sz közepére elnéptelenedett, 1650. körül megindult újratelepítésében már árvai és liptói szlovákok is részt vettek. A 18. sz végén a faluban hozták létre a Forgách grófok Mag...
Esterházy-kastély és parkja Esterházy-kastély és parkja, Kismarton
A 14. század végén épült vízivárat 1663 és 1672 között építette át kastéllyá a tulajdonos Esterházy-család. Négyzet alaprajzú, szabályos belső udvaros épület. A Kárpát-medencében az első várátépítés, amelynél teljesen eltűnt a védelmi funkció. Az eredeti bástyák...
Justh-kastély Justh-kastély, Necpál
Négyzet alaprajzú, kétszintes, fő homlokzatával délnyugat felé tájolt épület. Ennek két sarkát egy-egy torony zárja le, bejáratai északkelet és délkelet felé nyílnak. Utóbbi kőkeretes, reneszánsz alkotás (fölötte erkéllyel), keretében 1673-as évszám, amit egyúttal a kas...
Mindenszentek plébániatemplom Mindenszentek plébániatemplom, Vasvörösvár
A település első említése 1352-ből való: Nagy Lajos király adománylevelében említik „Weresuarfelde” néven. A falu 1402-ben vásártartási jogot kapott, s ekkor már említik templomát is. A mai templom viszont „csak” 1733-ban készült el. Jellegzetesen barokk...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink