Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Tóti
A manapság főként népvándorlás kori kincsleletéről ismert települést valószínűleg a bihari királyi ispánság hozta létre a 13. században szláv telepesekkel, de eredeti lakossága tatárjárás idején kipusztult. Első írásos említése 1316-ból származik, amikor a Becsegergely...
Babós-Forró kúria Babós-Forró kúria, Sepsibesenyő
A kúria egészen a ’90-es évek elejéig a Forró család tulajdonában állt, ekkor vásárolta meg tőlük a holland Sieste van der Laan. Az új tulajdonos az épület kutatásával Tüdős S. Kingát bízta meg, illetve felújítását is tervbe vette. A kutatás során az ebédlő bejárata f...
Szent Mihály erőd Szent Mihály erőd, Sibenik
A Szent Mihály-erőd egy 60 méter magas homokkő-szikla tetején áll. Itt kezdődött el Šibenik történelme. Az erőd építése a XIII. században vette kezdetét és még a XVIII. században is építettek hozzá. A legnagyobb része a XV. és XVI. században épült. Az erődöt keleti irá...
Szent Jakab római katolikus templom Szent Jakab római katolikus templom, Csejke
Csejke első írásos említése 1157-ből való, vagyis korai forrásunk van már arról, hogy a település a magyar királyság korai századaiban is lakott volt. Később a pinkaóvári uradalom része. Lakói főként vaskohászattal foglalkoztak. A régiót érintő nagy hadjáratai során a t...
Szent Erzsébet-templom Szent Erzsébet-templom, Rárósmulyad
Az első magyarországi vasbeton elemekből épült, nemzeti formanyelvet használó templom. Tervezte Medgyaszay István (1877-1959). Készült 1910-ben.

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink