Megújulásunk támogatója:  

Ungvári vártemplom romjai
Ország:
Ukrajna
Szélesség (lat):
N 48° 37,255'
Hosszúság (lon):
E 22° 18,417'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Szakrális romemlék
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 5
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Kreml u. 33.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Az ungvári vár erődített udvarán a palotától dél-keletre középkori alaprajzú templom romjai fekszenek. A romként konzervált templom alapfalai kb. 1,0-1,5 m magasak. A templom több évszázadon át be volt temetve, s csak az 1980-as években ásták ki.
Az irodalmi forrásokban az „Ung-újvári” plébánia első említése 1248-ra esik. Ez az elnevezés arra enged következtetni, hogy a tatárjáráskor megsérült vár és a környező települései újjáépültek. De ha a tatárjárás előtt állt a vár, akkor feltételezhetően temploma is volt. Az ungvári vártemplom egyben esperesi templom is volt, az egri káptalanhoz tartozott. Az 1332-37-es pápai tizedjegyzék említi az ungvári plébániát. Valószínűsíthető, hogy a templom már a pápai összeírás előtt is létezett, de az a feltárt templomnak egy előzménye lehetett. A templom alaprajzi elrendezése és a helyszínen talált későgótikus részletek alapján (boltozati bordák, zárókő, ablakosztó bordák, négykaréjos rózsaablak) a ma látható vártemplom a XV. században épülhetett, vagy épült újjá.
A feltárás alapján egy gótikus alaprajzú templom rajzolódik ki: szentélye a nyolcszög három oldalával záródik, négyszögű hajója a szentéllyel azonos szélességű. A hajóhoz a barokk időkben sekrestyét, mellékhajót, kriptát és nyugati tornyot építettek.
Az 1728-as nagy várbeli tűzvész alkalmával a templom is erősen megsérült. A Magyar Országos Levéltárban megtalálható a templom bővítési, átalakítási alaprajza 1772-es évszámmal. A terveket egy Simmeth József nevű kőműves mester készítette. A templom felújítására nagy valószínűséggel a vár 1775-ös görög katolikus püspökségnek való adományozásához volt szükség. A terv megvalósítására – a feltárás alapján – nem került sor. A romos templomot lebontották és a törmeléket elterítették.
Az 1990-es évek végén a templom feltárt alapfalait konzerválták és bemutatták.
Adatlapot készítette:
Janotti Judit
Adatfelvétel ideje:
2011-08-31 20:40:16
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.