Régi acél Laborc-híd


Ország: Szlovákia
Szélesség (lat): N 48° 55,727'
Hosszúság (lon): E 21° 54,812'
Védettség van? nem tudom
Védettség száma:
Típus: Híd
Jelentőség: Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve: Humenné
A település magyar neve: Homonna
A település német neve:
A település latin neve:
Cím: A város déli részén a Laborc folyó modern hídjától keletre
Egyéb adat:
Rövid leírás: A Laborc folyó partján felépült, zempléni városnak, egykori járási székhelynek az Árpád-korig visszanyúló történelme van. A vízen való átkelést 1900-ig egy fa gerendákból épült híd szolgálta itt. Alacsony vízállásnál a folyó medrében máig láthatóak a korábbi hídhoz tartozó fa oszlopok, gerendák.

1900-ban a Magyar Királyi Államépítészeti Hivatal kezdeményezésére épült fel a máig is álló, impozáns acél híd. Az építmény két nyílású: egyetlen kő+vasbeton mederpillére van. Erre, illetve a két hídfőre támaszkodik 2 darab felül ívelt, rácsos tartókkal merevített, külön álló hídrész.Ezek legnagyobb nyílása körülbelül 30-30 méter. A híd közepén két kis tábla magyar nyelvű felarata tájékoztat a híd építésének körülményeiről, résztvevőiről. A táblák feliratai:

"ÉPÍTTETTE ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE parnói MOLNÁR ISTVÁN, főispán MATOLAI ETELE, alispán HARASZTHY MIKLÓS, járási főszolgabíró idejében, az 1900ik évben."

"ÉPÍTTETTE A SÁTORALJAÚJHELYI M. KIR. ÁLLAMÉPÍTÉSZETI HIVATAL HÖNSCH DEZSŐ KIR. FŐMÉRNÖK FELÜGYELETE és CZAKÓ IGNÁCZ KIR. MÉRNÖK VEZETÉSE MELLETT"

A homonnai hidat ritka szerencse folytán nem pusztították el az 1944-ben innen is visszavonuló német csapatok - akik egyébként szinte minden hidat megsemmisítettek. Ezt is aláaknázták ugyan, de felrobbantására végül mégsem került sor.

A híd ma is tökéletes állapotban van, bár a közúti forgalmat már a közeli modern vasbeton hídra terelték. Így ma csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják.

A leíráshoz felhasználtuk Peter Paulík: Mosti na území Slovenska. (Bratislava, 2014.) c. munkáját.
Adatlapot készítette: szépmíves
Adatfelvétel ideje: 2017-10-29 15:18:30
 
 

Közeli objektumok (légvonalban)

Határeset

 

Összetett keresés