Megújulásunk támogatója:  

Kassa erődje


A kép forrása: Juraj Mačák / Panoramio

A képek forrása: www.cassovia.sk

A képek forrása: www.kosice.aupark.sk

A fotó készítője: Jurecz László Miklós, 2013.

A fotó készítője: Jurecz László Miklós, 2013.

A fotó készítője: Jurecz László Miklós, 2013.

A fotó készítője: Jurecz László Miklós, 2013.

A fotó készítője: Jurecz László Miklós, 2013.

Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 42,998'
Hosszúság (lon):
E 21° 15,663'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Vár, várkastély
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A Hlavná (Fő) utca és a Palacky utca sarkán, az Aupark előtt ill. alatt...
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Kassa a 17. századra egyértelműen Felső-Magyarország legfontosabb központjává, gazdasági, igazgatási, kulturális és katonai centrumává vált. Stratégiai jelentőségét az adta, hogy Kassa a Habsburg uralom alatt álló királyi Magyarország és a független Erdély közötti útvonal kulcspontján állott. Gondot jelentett viszont, hogy földrajzilag messze esett a Habsburg fősereg állomáshelyétől. Így e területet az egyaránt veszélyt jelentő török előnyomulás, ill. az erdélyi fejedelmi seregek, vagy az itt sorra kitörő kuruc mozgalmak ellenében, Bécsből hatékonyan kormányozni, megvédeni csak nagy üggyel-bajjal lehetett. További problémát okozott, hogy Kassa városa ugyan többszörös kő védőfalakkal és a Hernád vizével táplált vizesárokkal rendelkezett, de ezek az erődítmények a 17. század végére már elavultnak számítottak. Az akkori modern tüzérségnek gyakorlatilag nem tudtak ellenállni.

Ilyen előzmények után rendelte el I. Lipót császár és király 1671-ben, a Wesselényi-féle szervezkedés meghiúsítása után egy modern erődítmény létrehozását Kassán. A városfal déli kijáratától, az Alsó-kaputól mintegy 250 méterre, délre elhelyezett, szabályos ötszög alaprajzú citadella valamennyi sarkán egy-egy ún. olaszbástya épült, melyeket egyenes zárófalak, ún. kötőgátak kapcsoltak össze. (A bástyák nevei északnyugatról az óramutató járásával egy irányban: Claudia-, Leopold-, Malom-, Montecuccoli- és Temető-bástya.) A vastag földtöltések a tüzérséggel szemben is ellenállóvá tették a falakat. Maga az erőd jelentős saját tüzérséggel is rendelkezett olyannyira, hogy ágyúállásaiból az egész várost és a szomszédos területeket, utakat is tűz alatt tarthatták. Az építményt úgy tervezték meg, hogy a védelem során együttműködhessen a város védőivel, de önálló védekezésre is képes volt. A várost viszont a citadella ellenében nem lehetett eredményesen megvédeni.

A citadellán belüli biztonságos közlekedést és a fontos hadianyagok tárolását földalatti kazamaták építésével biztosították. Az erőd központi teresedése körül parancsnoki épületet, kaszárnyaházakat, raktárakat és egy templomot is építettek. A védősereg vízellátását több kút biztosította. A mintegy 25 hektár alapterületű erősséget közel 50 méter széles vizesárok vette körül, melynek vizét a Hernádból vezették ide a városfal keleti oldalán húzódó (ma már betemetett) ún. Malom-árkon keresztül. Az árkon való átjutást 2 db erős, jól védhető kőhíd szolgálta az északi és a délnyugati oldalon.

A frissen felépített erődítményt Thököly Imre kurucai 1682-ben egy merész, meglepetésszerű, éjszakai támadás során létrákkal megmászták és bevették. Ezek után a város sem tehetett mást mint hogy megadja magát a kurucoknak. Hogy ez máskor ne ismétlődhessen meg, kisvártatva hozzáfogtak a csillagerőd átalakításához. A még teljes egészében ki sem épült erősség északi falait lebontották, ezáltal egy ágyúállássá degradálva az erődöt.

A Rákóczi-szabadságharc idején Kassa ismét fontos szerephez jutott, a fejedelem egyik központját rendezte be itt. Szövetségese, a francia király által küldött hadmérnökök ismételten kísérletet tettek arra, hogy a csillagerődöt integrálják a város védelmébe, de ez újból csak korlátozottan sikerült.

A kuruc háborúk lezárulta után, a tartós béke beköszöntével - és persze, hogy egy újabb felkelés esetén Kassa nehogy a kurucok bázisa lehessen - III: Károly 1713-ban elrendelte az erőd lebontását. A mintegy száz éven keresztül, folyamatosan zajló bontás az 1800-as évek elején fejeződött be. Az erőd építőanyagát a fejlődő Kassa különböző építkezéseihez használták fel.

A nyomtalanul eltüntetett, csupán a környék utcarendszerének vonalvezetésében \"továbbélő\" erőd 2010-ben került újból a nyilvánosság látókörébe, amikor az addig közparkként szolgáló Felszabadítók terén (Námestie osloboditel\'ov) elkezdődött az Aupark nevű bevásárló és szórakoztató központ óriás beruházása. Az egyébként minden engedéllyel rendelkező építkezésen a tervezett mélygarázs hatalmas gödrének ásásakor \"meglepetésre\" napvilágra kerültek az erőd északkeleti, Leopold-bástyájának jó állapotú alapfalai, mintegy 90 m hosszúságban. Megtartásuk érdekében helyben civil szerveződés indult, a sajtót is hónapokon át tematizálta az ügy. Mivel a megtalált falak környékén a kivitelezés (az óriási gödör mélyítése) tovább folyt, az instabil földsávon álló falak helyzete összeomlással fenyegetett. Ezért \"a falak megvédése érdekében\" a kivitelező végül 5 méteres darabokra rombolta szét és elszállíttatta a faldarabokat. A darabjaiban teljesen értelmezhetetlen maradványokat aztán az Aupark mélygarázsában, \"eredeti helyükre\" tették vissza - már ahol ezt a garázs beton oszlopai lehetővé tették... Nagyobb darabokat helyeztek ki az áruház nyugati és déli homlokzata elé az utcára is, üveg védőtetők alá - ezeknek, persze, végképp semmi közük már eredeti helyükhöz, funkciójukhoz.

A falak elbontása itt látható: http://www.youtube.com/watch?v=DN7nxaS1Isg

Itt meg hogy mi a teendő, ha egy kiemelendő faldarab túl nagy: http://www.youtube.com/watch?v=8KXSRHbMV4M
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2013-07-20 11:19:24
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Bérház (0.148 km)
Magtár (0.167 km)
A Nyolcemeletes (0.169 km)
Ispotály (0.187 km)
Törvényház (0.200 km)
Forgách-palota (0.262 km)
Lakóház (0.265 km)