Megújulásunk támogatója:  

I. Világháborús hősi emlékműOrszág:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 22,566'
Hosszúság (lon):
E 21° 45,344'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Emlékmű
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Fő utca (Hlavná) és Rózsa utca (Ružová) sarkán
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A 20. század a Kárpát-medencében számos történelmi fordulatot, háborút, impérium- és rendszerváltást hozott az itt lakókra. E fordulatok gyakran súlyos áldozatot követeltek Magyarország népeitől. A - sokszor távoli országban, ismeretlenségben - elhunytaknak a hátramaradottak, ha csak tehették, emlékművekkel, emléktáblákkal igyekeztek emléket állítani. De a különféle diktatúrák, nacionalista rezsimek évtizedeiben, gyakran még ezen elégtétel sem juthatott a gyászoló családoknak.

Felépültének korát, fájdalmas történelmi helyzetét jól jellemzi a bodrogszerdahelyi I. világháborús hősi emlékmű is. A műkőből készült, klasszikus obeliszket formázó, egyszerű alkotás lépcsős talapzatán hasáb alakú, alsó részt helyeztek el, oldalain szöveges kőtáblákkal. E hasábon áll a tulajdonképpeni obeliszk, melynek csúcsát a magyar turulmadár kissé naiv megformálású, szárnyait összezáró pózban lévő szobra ékesíti.

Az I. világháborút záró hadi események a színmagyar lakosságú Bodrogszerdahelyen már 1918-19-ben lezárultak: a települést először de facto, később a trianoni békével 1920-ban de jure is elszakították az ezeréves Magyarországtól és az ekkor létrejött új államalakulatnak, Csehszlovákiának adták. Nem tudni mi oka volt annak, hogy a vesztes háborúban elesett, helyi lakosoknak ekkor nem állítottak - sok más településsel ellentétben - valamilyen emléket. Nyilván anyagi oka is lehetett, de legvalószínűbb magyarázat mégis az, hogy az új hatalom nem engedélyezte "magyar" emlékmű felállítását.

A történelmi lehetőség 1938. végén, az ún. I. Bécsi Döntéssel változott meg, amely a Felvidék déli részét - benne Bodrogszerdahelyt is - újra Magyarországnak adta. Alig pár hónappal később, az 1939. március 15-ei nemzeti ünnepen a helyi közösség máris sietett felépíteni és átadni az azóta sem felejtett, magyar hősi halottak emlékművét. Ennek elülső oldalára helyezett táblán emlékeznek meg a 20 éves cseh megszállás hivatalos végének napjáról, 1938. 11. hó 6-áról.

Az emlékművet máig gondozzák, koszorú, mécses látható tövében.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2015-01-29 23:55:57
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.