Megújulásunk támogatója:  

Huszár–Blume–Seilern-kúria

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 12,027'
Hosszúság (lon):
E 22° 11,159'
Védettség van?
nem
Típus:
Kúria, udvarház
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 2
Magyar történelmi jelentőség: 2
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Hagymádfalva, 48. szám
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A Gyepes-patak (Valea Fânaţelor) mentén, Nagyváradtól 44 km-re fekvő település első okleveles említése 1523-ból származik Halmaghfalwa néven, majd 1692-ben Hagymad-Falua, 1851-ben pedig már Hagymádfalvaként jelenik meg. A Halmágy helynév a magyar halom főnévből alakult -gy képzővel. Dombos helyre utal. Ebből hangtani változással keletkezett a Hagymád- alakváltozat, amelyhez a -falva utótag kapcsolódott.
A kúriát a település birtokosai, a Huszár testvérek építtették a 19. század elején, klasszicista stílusban. Előtte angolkertet alakítottak ki. Azóta számos átalakításon ment keresztül, amelyek következtében teljesen elveszítette eredeti formáját. Ma szociális központ működik itt, rászoruló kisgyermekek számára. A legutóbbi felújítás során, egy hollandiai alapítvány segítségével átépítették az új funkciónak megfelelően.
A szabadon álló, téglalap alaprajzú épület főhomlokzatán eredetileg félköríves záródású árkádokon nyugvó, mellvédes tornác futott végig, középen két pilléren és két oszlopon nyugvó nyitott, árkádos portikusszal. A főhomlokzat két szélén oldalrizalitok láthatók, a jobboldalin két félköríves, a baloldalin egy kis kerek ablakkal. A mellette levő nagy ablakot befalazták, s egy kis szellőztető ablak maradt belőle. Az egykor nyitott tornác árkádjait beüvegezték, nagyméretű félkörívvel záródó ablakokkal. A bal mellékhomlokzatán levő három félköríves lezárású ablak alsó kétharmadát befalazták. Jobb mellékhomlokzata is átépítésre került: itt két ablak és egy mellékbejárat van. A hátsó homlokzaton hat félköríves záródású ablak található. Az egykor csinos úrilak műemlékileg értékelhetetlen az átalakítások miatt.

Az adatlap Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnökének segítségével készült.
Adatlapot készítette:
schlosser
Adatfelvétel ideje:
2014-02-09 17:43:20
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.