Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Aspremont nyári palota Aspremont nyári palota, Pozsony
A kastély és parkja, a mai Medikus-kert telkét, a korábbi Erdődy-kertet Aspremont János Gobert császári és királyi kamarás vásárolta meg 44.000 aranyért. E helyen építtette fel a gróf nyári rezidenciáját 1770-ben, Tallher József tervei szerint. (Poszony belvárosában az Aspremontoknak ekkor már volt...
Zsinagóga Zsinagóga, Lendva
Lendván és a mai Muravidéken a zsidó származású iparosok és kereskedők II. József császár visszavont gazdasági intézkedései után telepedtek le. Az említett közösséghez tartozók kezdetben kézművességgel, a dualizmus korában pedig főképpen kereskedelemmel foglalkoztak. Alsólendván 1896-ban 47 zsidó cs...
Matzenauer-kastély Matzenauer-kastély, Pártosfalva
A kastély építtetője vélhetőleg a Hertelendy család vagy Keöszeghy Antal főszolgabíró volt 1800 körül. Az Őrség szlovéniai részén, a goricskói Pártosfalván található Matzenauer-kastélyrom hányattatott sorsú épület, ami a teljes pusztulás előtt áll. Pedig a kisebb méretű, egyemeletes kastély neokla...
Szent Joachim és Szent Anna templom romjai Szent Joachim és Szent Anna templom romjai, Bodrogszög
A középkorban színmagyar lakosságú Bodrogközben meghúzódó, apró falu Árpád-kori eredetű, nevének első, fennmaradt írott említése viszont csak a 14. sz elejéről való. A mai település szélén, a kül- és belterület határán megtalálható, egykori plébániatemploma a 13. század utolsó harmadából származi...
Vasgyár romjai (Rosszgyár) Vasgyár romjai (Rosszgyár), Beretke
A Murány folyócska völgyében a közeli vasérclelőhelyek bányakincsére alapozva számos vasfeldolgozó üzem jött létre a 18-19. században. A Jolsvától északra fekvő Nagyrőczén (Revúca) 1790-ben épült az első nagyolvasztó, melyet a következő évtizedekben újabb üzemek követtek. Hisnyóvízen (Chyžné) nagyol...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink