Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Hegyes-tető Hegyes-tető, Vargyas
A Persányi-hegységnek az Olt alsórákosi szorosától északra húzódó vonulatát az erdővidéki és homoródmenti emberek Rikának vagy Rika erdejének nevezik. Az ide tartozó, a Rika és Sós-kút (Nádas) patakok közti, Ny-K irányban lefutó hegygerinc keleti kiemelkedésén, a közigazgatásilag Vargyas (Vârghiş) k...
Református templom Református templom, Bikfalva
Bikfalva község 1477-ben Bykfalva , 1508-ban Bikfalva néven jelentkezik a forrásokban. Az 1332-ös pápai tizedjegyzékben egy Sytka, illetve Bitka szerepel, amelynek papja, Péter 6 régi banálist fizet, 1334-ben 4 dénárt. Ezt Bikfalvával azonosítják. Bikfalván a középkori templom várfallal körü...
Szent Márton-dóm Szent Márton-dóm, Pozsony
Pozsony, az egykori magyar főváros legnagyobb, legmagasabb és legrégebb óta fennálló temploma kiemelkedő történeti jelentőséggel bír mind a város, mind pedig egész Magyarország történetében. Pozsony legkorábbi temploma, amely egyben prépostság és káptalan székhelye is volt, a Várhegyen állt, de e...
Zöldfa fogadó Zöldfa fogadó, Nagyvárad
Nagyvárad belvárosának történeti szempontból értékes ingatlana a Zöldfa fogadó, amely az 1760-as években épült, de a többszöri bővítések, átépítések miatt a néhai klasszicista épület mára eklektikus jelleget öltött. Legjelentősebb átépítője a kiváló nagyváradi építész, Sztarill Ferenc, aki 1908-ban...
Nagy Szent Vazul görögkatolikus fatemplom Nagy Szent Vazul görögkatolikus fatemplom, Kisgereblyés
Kisgereblyés görögkatolikus fatemploma a 18. század közepén épült, a talán leginkább tisztelt keleti egyházbeli szent, Nagy Szent Vazul tiszteletére. A három nagyobb térből álló templom ennek megfelelően három építészeti tömegből áll össze. Zsindellyel fedett, kontyolt nyereg tetejének két gerin...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink