Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Tamási Áron szülőháza Tamási Áron szülőháza, Farkaslaka
A falu északi részén, egy kis közben álló épület jellegzetes székely porta képét mutatja. A ház boronafalú, teteje zsindellyel fedett. Udvarán melléképület és mindenféle gazdasági épület áll. A külső szobában született Tamási Áron Kossuth-díjas író 1897. szeptember 19-én. (Születési neve Tamás János...
Kishorgosi templomrom Kishorgosi templomrom, Horgos
A Horgostól nyugatra lévő Szelevényi Puszta természetvédelmi területen az enyhén kiemelkedő Templom-dombon kis méretű, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, nyugati homlokzata előtti tornyos, román stílusú falusi templom romja áll . A környék felszínéből enyhén kiemelkedő dombot 1964-ben a helyi...
Ortodox zsinagóga Ortodox zsinagóga, Bártfa
Bártfa a középkori Magyarország egyik legjelentősebb szabad királyi városa volt. Gazdagságát határmenti helyzetének, távolsági kereskedelemben részt vevő polgárainak és iparosainak köszönhette. A zsidók városokba telepedését tiltó törvények miatt Bártfán csak a 19. század első felében indulhatott...
Újszomolnok falu maradványai Újszomolnok falu maradványai, Újszomolnok
A középkori eredetű, Zemplén megyei ruszin faluról az első fennmaradt írott források a 16. században tesznek említést. Szláv eredetű nevében a smol ('szurok') szó rejtőzik, ami lakóinak jellegzetes erdei foglalatosságára utal. A 18. századi források említik fatemplomát, amelybe a híres kassai sz...
Szűz Mária születése kolostortemplom Szűz Mária születése kolostortemplom, Máriavölgy
A templom története egybefonódik a Mária-völgyi zarándokhely történetével. Erről az első hiteles írott adat 1377-ből maradt fenn. Ekkor Nagy Lajos magyar király látogatott ide, megszemlélendő az itteni, csodatévő hírében álló forrást és Szűz Mária-szobrot. Ő rendelte el, hogy a mariazelli templom mi...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink