Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Görög katolikus templom Görög katolikus templom, Szászavinc
A hegyek közé szorult, szűk völgyben, a falu fölé emelkedő, meredek dombon épült fel a település középkori eredetű plébániatemploma. Keletelt tengelyű, egyhajós építmény, melyet cserép héjalatú, kontyolt nyereg tető fed be. Téglalap alaprajzú hajójához keletről némileg keskenyebb és alacsonyabb geri...
Szent Erzsébet-székesegyház Szent Erzsébet-székesegyház, Kassa
Szent Erzsébet-székesegyház a Kárpát-medence egyik legragyogóbb gótikus temploma. A 13. században már templom állt a helyén, amely azonban 1378-ban leégett. A több szakaszban épített új, eredetileg öthajósnak tervezett, ám kereszthajós alaprajzúvá módosított székesegyház 1520-ra lett készen, azonban...
Ólőcse Ólőcse, Lőcse
A mai Lőcse város belterületétől délre, az újonnan épült autópályától délre, az iglói országúttól keletre, a vasútvonal széles ívben kerül ki egy szabálytalan háromszög alaprajzú dombot. A környező hegyekhez képest csupán alacsony, lapos platójú, növényzettel gyéren borított kiemelkedésen máig látsz...
Haller-kastély Haller-kastély, Kapjon
A barokk stílusú kastélyt, egy korábbi, 17. századi, a parkban részben ma is látható bástyákkal és vizesárokkal körített erősség helyén, Haller János erdélyi gubernátor építtette ki 1725-71 között. A tengelyszimmetrikus, egy emeletes épület főhomlokzaton nyíló bejárata elé-fölé 6 db ión fejezetű osz...
Blatnica vára Blatnica vára, Blatnica
A vár valószínűleg a 14. században épült, nem szerepel még Csák Máté harcaiban. Építtetőjét Domonkos fia Doncs mesterben feltételezik. Első okleveles említése 1341-ből származik. A kutatók feltételezése alapján a keskeny sziklagerinc legmagasabb pontján emelkedő É-i, nagy kerek torony és a hozzá csa...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink