Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Szacsva
A falut történeti forrásokban először 1567-ben említették. A település észak-keleti felében, a fő utca fölé emelkedő dombon lévő temetőben áll a téglány alakú, egyterű református templom, keleti felén zömök toronnyal. A templom korai építéstörténetére vonatkozóan nem ismertek eddig levéltári adatok...
Csókás-hegyi vár Csókás-hegyi vár, Erősd
A Baróti- (Hermányi-) hegység D-i végében, az itt É-ÉNY-ra tartó Olt jobb partján, a K-ről érkező Erősd patak torkolatánál fekszik Erősd (Ariuşd) falu. A falu É-i határában találjuk a Csókás-hegy É – D-i hegynyúlványát, melynek D-i végén található a vár kb. 150 m x 80 m-es kifli alakban elnyúl...
Szent Mária templom Szent Mária templom, Zára
A Szent Mária-templomot Čika nemesasszony alapította 1066-ban. A háromhajós templomot 1091-ben szentelték fel. Čika lánya, Vekenega a 12. század elején udvart és harangtornyot építtetett. A hölgy 1111-ben elhunyt, az ő sírboltja a templomban található. A 11. századi horvát királyság fontos építet em...
Felső fatemplom Felső fatemplom, Jód
Az Iza folyóba tartó Jód-patak völgyében megtelepült, középkori eredetű, kis máramarosi falunak két régi építésű fatemploma is van. A régebbi templom a falu keleti szélén emelkedő, meredek domb tetején, kerítéssel körülvett, jelenkori temető sűrű fakereszt-erdejében található. A régi és új fejfák és...
Kőhíd Kőhíd, Bát
Az egykori Hont vármegyéhez tartozó Bát falu korai Árpád-kori eredetű. A középkorra bányavárossá fejlődött, a 18. századtól járási székhely volt. A Bátról Selmecbányára vezető, ősi nyomvonalú kereskedelmi és hadi útnak a Szikince-patak fölötti hídja - az egyik boltíves nyílása fölé helyezett kőtá...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink