Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Ant
A ma közigazgatásilag Keményfok (adminisztratívan kijelölt román nevén: Avram Iancu) községhez tartozó, kis magyar falu, Ant az Arad-Nagyvárad főút mentén fekszik. Bihar megye legdélebbi határtelepülése, amelynek első okleveles említése a 1353-ból származik, Ont néven, 1453-tól Anth, majd Ant, amely...
Új kastély Új kastély, Lajtakáta
A Magyar Királyság nyugati határszélén már a korai Árpád-korban létrejött a határőrök települése, Kata, melynek első említése 1209-ből származik. A település a 17. század végén az Esterházy-családhoz került, majd a 18. század 2. felétől fogva a Batthyányiaké. Az új kastély az Esterházyak a régi...
Jézus Mennybemenetele római katolikus plébániatemplom Jézus Mennybemenetele római katolikus plébániatemplom, Nagyszőlős
A középkori Magyar Királyság északkeleti régiójának egyik legjelentősebb települése, Nagyszőlős már az Árpád-korban fejlődésnek indult, lakói mellé német ajkú telepesek is érkeztek. Ősi plébániatemplomának építéséről pontos adataink nincsenek. Annyi bizonyos, hogy a 13. században már fennállott....
Kuffner-kastély Kuffner-kastély, Diószeg
Diószegen, az észak-kisalföldi mezővárosban a Guttmann–Kuffner-cég cukorgyárat építtetett és a környéken mintaszerű gazdaságot létesített. A gyár igazgatója, a morvarországi születésű Kuffner Károly (1847-1924) 1884-ben házasodott meg, ezután Diószegen felépíttette kastélyát. 1896-ban „d...
Városfallal övezett városszerkezet Városfallal övezett városszerkezet, Nóna
Nin műemléki belvárosa és épített emlékeinek java egy alig 500 méter széles homokzátonyon, szigeten található, amelyet jelenleg két 16. századi híd köt össze a szárazfölddel. A koordináták az Alsó-hídra mutatnak, a legtöbb látogató ezen keresztül lép be Ninbe. Mindkét bejáratnál fennmaradt a késő kö...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink