Szent Imre Templom belseje

Szent Imre Római Katolikus Templom, Nagyréde
Pályázó: hgdsflora
Kép dátuma: 2016.12.26 11:47
Feltöltés dátuma: 2017.08.13 16:34

Nagyréde Heves megyei település, a Mátra alján, Gyöngyöstől 8 kilométerre Nyugatra fekszik. A dombokká szelídülő tájat végtelenbe nyúló szőlőültetvények borítják. Első ismert írásos említése 1275-ből való, ekkor Villa Rede inferior néven említik. Az Aba nemzetség Rédey ága volt itt birtokos, akik később két részre osztották: Alsó- vagy Szentmártonréde, és Felső-, vagy Boldogasszonyréde néven. Ez utóbbinak már az 1332-37 közötti pápai tizedjegyzék szerint volt temploma, Kisboldogasszony tiszteletére szentelve. Alsóréde temploma pedig Szent Márton oltalma alatt állt. A török uralom errefelé 1544-ben vette kezdetét, hatására a falurészek a mai településközpont környékén egyesültek. Itt építették meg a XVI-XVII. század fordulóján egyszerű, szegényes, deszka mennyezetű templomukat, torony és sekrestye nélkül. A hódoltság elmúltával a Rákóczi család lett a falu földesura, akiktől a szabadságharc leverése után a labanc Stesszel Kristóf kapta meg azzal a feltétellel, hogy új templomot épít. Ez 1766-ban a régi helyén el is készült. A XIX. században a lakosságszám ugrásszerű növekedése miatt a templom "egész alapból újbóli építésére" került sor. 1874. november 5-én, Szent Imre ünnepén áldották meg, az ő tiszteletére. Hossza és tornyának magassága egyaránt 33 méter. Négy harangja van, közülük a legrégebbit 1800-ban öntötték. Külső képében az 1870-es években felépített formáját őrzi, a belső festések 1939-ben készültek, a berendezési tárgyak a 18-19. századból valók, közülük néhány műemlék jellegű tárgy.

Szent Imre Templom belseje

 
 

Eddig 1 ember értékelte.

Értékeléshez jelentkezz be!

2017.08.30 22:36 Szőnyi IstvánÉrtékelés: 1 

Kíváncsi volnék, hogy a kép feltöltője milyen fotográfiai értéket tulajdonít ennek a képnek, ami szerinte alkalmassá teszi arra, hogy egy fotópályázatra benevezze? Erre a fotóra lényegében ugyanaz érvényes, mint amit a székesfehérvári minorita templomot megörökítő képről már elmondtunk, legfeljebb valamivel enyhébb formában. Kísértetiesen hasonló hordótorzítás görbíti meg itt is a kép két oldalán a falpilléreket, formai-kompozíciós szempontból semmi sem indokolja, hogy éppen ott legyenek a kép határai, ahova a fotós szeszélyéből kerültek, itt sem sikerült eltalálni a belső tér függőleges tengelyét: a kép erősen balra húz. Ezen túlmenően nagyon zavaró a kép jobb felső sarkában belógó titokzatos sötét sáv. Ám ha ez a sok zavaró tényező nem volna, akkor sem lenne semmi, ami fotográfiailag izgalmassá tenné a fotót.

a forduló összes képe
fotópályázat